Polityka prywatności

Adnow.com (dalej “Firma”) to internet - platforma reklamowa, specjalizująca się na dostarczaniu reklamy w Internecie. Aby zapewnić klientom reklamę firma wykorzystuje własną platformę technologiczną “Adnow”.

Firma oferuje dostęp swoim reklamodawcom (dalej “Klienci”) do platformy “Adnow”, która wykonuje wyświetlanie reklam dla potencjalnych konsumentów – użytkowników. Firma może gromadzić dane osobiste użytkowników w sieci Internet w procesie dostarczania usług reklamowych.

Firma dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych swoich użytkowników. W celu lepszej ochrony prywatności użytkowników firma zapewnia niniejszą politykę prywatności odnośnie rodzaju zbieranej informacji i ochrony tej informacji od zbierania przez osoby trzecie.

Firma kieruje się następującą polityką prywatności i ochrony informacji.

1. Firma powinna zwrócić uwagę użytkowników i klientów na podstawowe zasady "Adnow", reguły przetwarzania informacji, typ i ilość informacji zebranej "Adnow.com".

W każdym razie firma nie przetwarza danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem przypadków bezpośredniego udostępniania przez użytkowników danych osobowych dla kontaktu z firmą.

2. "Adnow" i dane użytkowników  

Zapewniając Internet usługi reklamowe "Adnow" może również zbierać anonimowe dane użytkowników na podstawie adresu IP, dostawcy Internetu, typu przeglądarki, języku i wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na sprzętu użytkownika oraz informacji o odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych (adres internetowy URL i kliknięcia na reklamy).

Zebrana informacja o użytkowniku jest wyłącznie dla statystyki.

3. Pliki cookies

Cookies to małe pliki, które Adnow.com przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (jeśli użytkownik zezwala), to pozwala stronom internetowym rozpoznać przeglądarkę użytkownika, otrzymać i zapamiętać pewne informacje.

Klienci firmy mogą korzystać z własnej bazy danych, które mogą zawierać dane osobowe. W tym przypadku dane osobowe są wykorzystywane tylko przez tego klienta do kierowania swoich kampanii reklamowych.

4. W jakich celach firma wykorzystuje dane użytkowników?

  • Aby dostarczać odpowiednie usługi firmy;
  • w celach poprawy obsługi klienta;
  • realizacja reklamy docelowej;
  • do przeprowadzenia analiz statystycznych.

5. Prywatność

Firma zobowiązuje się nie przekazywać w jakikolwiek sposób informacji o użytkownikach osobom trzecim, za wyjątkiem udzielenia takich informacji osobom trzecim, którzy działają w imieniu przedsiębiorstwa i wyłącznie w celu dostarczania reklam internetowych, usług Adnow.com. Firma może udostępniać osobom trzecim informacje o użytkownikach w anonimowej postaci, wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem Anglii i Walii.

6. Prawo "Zrezygnować"

Każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z dostarczaniu informacji o sobie poprzez funkcję "Opt-Out".